Biomasse - Halm


Mou Kraftvarme Amba

Ny Høstemarkvej 28 C

Mou

9280  Storvorde


Mou Kraftvarme er blandt 50 værker, der er i foråret 2015 blev delvis fritstillet til at benytte biomasse til opvarmning. Mou Kraftvarme har ikke selv ønsket at opføre et biomasse anlæg, for bl.a. at undgå at skulle ansætte personale, selv indkøbe halm m.v. Derfor indgik værket en kontrakt med Kenneth Zinck Varme, der for egen regning og risiko opførte et biomasse anlæg til halm på en nabogrund, og sælger varmen til os via en transmissionsledning, der er tilkoblet vores akkumuleringstank gennem en varmeveksler.

Der skulle en ny lokalplan til, og den politiske proces blev straks iværksat. I maj 2016 forelå byggetilladelse, og primo oktober 2016 er værket startet op og leverer nu varme til Mou Kraftvarme.


Nederst er der indsat en billedviser med nogle billeder fra projektet. Klik på billedet og det vises i større format


Den politiske proces


Fordebat

Lokalplan

Tillæg til kommuneplan                    


Halmværket set fra Ny Høstemarkvej
Skorsten klar til at blive løftet
Kenneth på vej mod toppen
Kenneth er ved at afmontere "krogen"
Rørføring mellem MKV og Halmværk
Rørføring ved tanken
Kedlen bakses ind
Kedlen
Veksleren er placeret over gasmotorerne
Målere
Automatisk indfyring
Der er røg i skorstenen


Henvendelser:


Tekniske problemer:

Per Greve Madsen

2840 8091 /9831 1592


Thomas Jensen 

2177 1977


Afregninger og økonomi:

Verdo - kraftvarmeafd.

9636 9999                 mellem 10 og 14

på hverdage eller mail.

Klik på linket Administration.